SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Pro přijetí na fakultu je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V rámci testu OSP/VŠP má verbální oddíl testu váhu 0,3 a analytický oddíl testu váhu 0,7.

Pokud si přihlášku na fakultu podáte v 1. kole přijímacího řízení, budete mít možnost absolvovat test OSP/VŠP v termínu 25. 5. 2024 bezplatně. Poukazy si nejpozději počátkem května budete moci vyzvednout zde.

Programmes Accepted exams Subjects
Informační média a služby; Aplikovaná informatika; Matematické metody v ekonomii; Multimédia v ekonomické praxi; Data Analytics 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • partition weights:
    • verbální - 0.3,
    • analytický - 0.7
Všeobecné študijné predpoklady
  • partition weights:
    • verbálna časť - 0.3,
    • analytická časť - 0.7