SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

V rámci všech nabízených bakalářských programů a specializací je součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Podrobné informace naleznete na webovém portálu Ekonomické fakulty.

Na fakultě můžete uplatnit i starší výsledek NSZ – pokud jste se zkoušek zúčastnili v předchozích třech letech, je třeba k přihlášce na fakultu přiložit scan certifikátu s výsledky vaší zkoušky.

Pro všechny bakalářské studijní programy je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky na fakultu můžete podávat do 15. 8. Pro přijetí musíte absolvovat test OSP nebo jeho slovenskou variantu VŠP. Fakulta bude akceptovat i termíny NSZ 25. 5. a 13. 8. 

Next exam dates

  • 13. 8. 2024, všechny bakalářské - 2. kolo

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Všechny bakalářské - 2. kolo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 13. 8. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady