SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a informatiky

Pokud dosáhnete percentilu alespoň 75 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP), získáte v přijímacím řízení bonusové body (BN). Pokud máte zájem o přidělení BN je potřeba doložit certifikát z NSZ do 31. 3. 2024 formou přílohy elektronické přihlášky na fakultu. 

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady