SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Chemie

Zkouška ověřuje znalosti chemie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.

V testu jsou úlohy z oblasti anorganické a organické chemie a biochemie (podrobněji v přehledu témat). Test trvá 40 minut a je sestaven z 30 úloh, ve kterých se vybírá správné řešení ze čtyř nabízených možností, z nichž právě jedna je správná. Při zkoušce můžete použít kalkulačku, doneste si svou vlastní. Není možno použít místo kalkulačky mobilní telefon, tablet, notebook nebo obdobné zařízení.

Testy z posledních zkoušek

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.